1. A book from my grandfather’s shelves.

   
 2. 2014

   
 3. 2014

   
 4. Álvaro, 2014

   
 5. Lemon tree, 2014

   
 6. Rufino Mesa prop de l’Ermita de la Mare de Deu de la Roca, 2013

   
 7. Prop de l’ermita de la Mare de Déu de la Roca, 2013

   
 8. Tarragona, 2013

   
 9. Tarragona, 2013

   
 10. Verònica, 2014

  A portrait from last winter…